اخبار

بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری

بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری


نظر به اینکه بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران هم زمان با هفته ملی پژوهش و فناوری، هفته آخر آذر ماه سال جاری برگزار می‌گردد،  به اطلاع تمامی اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی و کارشناسان می رساند:

۱- با عنایت به اینکه در خصوص انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه ، گزارش اخذ شده از سامانه RTIS ملاک بررسی و انتخاب می‌باشد، لذا چنانچه اعضا محترم هیئت علمی، متقاضی شرکت در رقابت انتخاب برگزیدگان جشنواره هستند، ضرورت دارد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سایت RTIS و انعکاس موضوع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط اقدام نمایند.

۲- اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارشناسان محترم پژوهشی با مراجعه به سایت مذکور و مطالعه آئین نامه‌های جشنواره، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب طرح پژوهشی کاربردی منتخب (برجسته، نمونه و ویژه)، دستاورد پژوهشی ویژه، رساله و پایان نامه نمونه، کارشناس پژوهشگر نمونه و کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه، درخصوص تکمیل فرم‌ها در بخش ثبت نام متقاضیان و ارائه مدارک به معاونت پژوهشی واحد مربوط تا تاریخ مذکور اقدام نمایند.

موعد ارسال مدارک از واحدها به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تاریخ ۰۸/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ ‬ می‌باشد. مدارک مربوط به انتخاب طرح‌های پژوهشی کاربردی منتخب نیز باید همراه با فرم انتخاب طرح‌های کاربردی در موعد ذکر شده به اداره کل پژوهش‌های کاربردی ارسال شود.

فایلهای مورد نیاز درقسمت" امور پژوهشی،جشنواره پژوهش" در دسترس است.

یادآوری می‌نماید فایل " کارگاه نحوه تکمیل و ارزیابی پرونده‌ها" در بخش آئین نامه‌ها و فرم‌های صفحه جشنواره پژوهش در سایت معاونت پژوهشی به آدرس: https://research.ut.ac.ir قابل دسترسی می‌باشد.