تاریخ برگزاری ازمون تکدرس زبان انگلیسی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳

تاریخ برگزاری ازمون تکدرس زبان انگلیسی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳


 

تاریخ‌های برگزاری آزمون تکدرس (معرفی به استاد) زبان انگلیسی عمومی در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به شرح ذیل اعلام می‌شود .

- حداکثر تاریخ آزمون تکدرس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲، تا تاریخ ۱۴/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬

- بازه زمانی آزمون تکدرس در نیمسال تابستان ۱۴۰۲، از ۰۱/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬ تا ۱۴/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬