تاریخ برگزاری امتحانات دروس عمومی/ اختیاری مشترک

تاریخ برگزاری امتحانات دروس عمومی/ اختیاری مشترک


به استحضار می رساند امتحانات دروس عمومی / ‏‬ اختیاری مشترک نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر اساس تقویم دانشگاهی به شرح زیر اعلام می گردد.

 

روز

تاریخ

ساعت برگزاری امتحان

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۳-۱۵

پنج شنبه

۱۰/۲۳/‏۱۴۰۰

- اندیشه اسلامی (۲)

تاریخ ایران

- سود مالی و اقتصاد فردی

- اندیشه اسلامی (۱)

- آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

- زبان انگلیسی

- مهارت های زندگی

 

پنج شنبه

۱۰/۳۰/‏۱۴۰۰

- تفسیر موضوعی نهج البلاغه

- تفسیر موضوعی قرآن

- تاریخ تحلیلی صدر اسلام

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

- دانش خانواده و جمعیت

- کلیات حقوق شهروندی

 

پنج شنبه

۱۱/۰۷/‏۱۴۰۰

- انقلاب اسلامی ایران

- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

- آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

- زبان فارسی

- مبانی کارآفرینی

- شناخت محیط زیست