تبریک روز معلم

تبریک روز معلم


 

معلمی شغل نیست، عشق است، ذوق است، ایثار و فداکاریست.

روز معلم را خدمت همه معلمان و اساتید، بویژه اساتید دانشکده اقتصاد تبریک عرض می‌نمائیم.

 

روابط عمومی دانشکده اقتصاد