اخبار

تحویل و تسویه پایان نامه ها به کتابخانه مرکزی

تحویل و تسویه پایان نامه ها به کتابخانه مرکزی


 

با توجه به استقبال دانشجویان و مزیت‌های عدم مراجعه حضوری جهت تسویه به کتابخانه مرکزی، مقرر گردید تسویه پایان نامه‌ی کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی، مطابق ایام اخیر، غیر حضوری و از طریق ایمیل به آدرس cthesis.lib@ut.ac.ir صورت پذیرد. لذا از کلیه همکاران محترم مستقر در کتابخانه ی دانشکده / ‏‬ پردیس خواهشمند است به دانشجویان به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند تا از مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی خودداری گردد.

مدارک و اطلاعاتی که لازم است توسط دانشجو ارسال گردد به شرح ذیل است:

- دو فایل متن کامل پایان نامه با فرمت word ( یا فرمت های استاندارد دیگر همچون latex ) و pdf مطابق شرایط از قبل اعلام شده، (اینجا). مواردی که مطابق با شرایط نباشد، به اطلاع رسانده تا نسبت به اصلاح اقدام گردد.

- شماره دانشجویی

- شماره رکورد (دانشکده فنی و علوم نیازی به این شماره ندارند و توسط دانشکده مکاتبه صورت می‌گیرد). در بقیه دانشکده‌ها شماره رکورد باید توسط کارشناس پایان نامه از سامانه استخراج و در اختیار دانشجو قرار گیرد.
تذکر:

  • فایل‌های پایان نامه می‌بایست نسخه پس از اصلاحات و کامل باشد و در صورت محرز شدن وجود نواقص در پایان نامه (حتی پس از تسویه دانشجو)، کتابخانه مرکزی می‌تواند درخواست توقف فارغ التحصیلی دانشجو را به آموزش دانشگاه اعلام نماید.
  • تسویه کتابخانه مرکزی پس از تسویه کتابخانه دانشکده صورت می‌گیرد، لذا دانشجویان گرامی می‌بایست ابتدا تسویه خود را در دانشکده کامل نمایند.