تسهیلات راهپیمایی اربعین ۱۴۰۲ برای مهلت دانش اموختگی برای دانشجویان غیرمشمول که در مقطع بالاتر پذیرفته نشده اند

تسهیلات راهپیمایی اربعین ۱۴۰۲ برای مهلت دانش اموختگی برای دانشجویان غیرمشمول که در مقطع بالاتر پذیرفته نشده اند