اخبار

تسویه با کتابخانه دانشکده

تسویه با کتابخانه دانشکده


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت تسویه با کتابخانه همزمان با تحویل نسخ چاپی پایان نامه به کتاخانه لطفا فایل های ذیل را عینا مطابق با پایان نامه چاپی تهیه و به آدرس ecolib@ut.ac.ir ارسال نمایند.

  1. ورد کامل پایان نامه به صورت زیپ شده.
  2. ورد 15 صفحه اول پایان نامه به صورت زیپ شده ( از صفحه بسم الله تا 15 صفحه بعدی ).
  3. پی دی اف کامل پایان نامه.
  4. پی دی اف 15 صفحه اول پایان نامه (از صفحه بسم الله تا 15 صفحه بعدی).

لازم به ذکر است فرم اصالت اثر تکمیل شده و صورتجلسه دفاع نیز باید در فایل ها ی پایان نامه باشد. همچنین چکیده انگلیسی در نسخه چاپی امضای استاد راهنما را داشته باشد.