تسویه با کتابخانه دانشکده

تسویه با کتابخانه دانشکده


 به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند جهت تسویه با کتابخانه دانشکده باید یک نسخه چاپی از پایان نامه را با مشخصات  ذیل تحویل دهند:

  1. رنگ جلد پایان نامه برای دوره ارشد قرمز و برای دوره دکترا سورمه ای باشد.
  2. صفحات پایان نامه از صفحه بسم الله تا ابتدای فهرست مطالب به صورت یکرو و از فهرست مطالب تا انتهای پایان نامه دورو پرینت گرفته شود. (صفحه چکیده انگلیسی و عنوان انگلیسی هم یکرو پرینت گرفته شود)
  3. چکیده انگلیسی در نسخه چاپی باید امضای استاد راهنما را داشته باشد.

همزمان با تحویل نسخ چاپی پایان نامه به کتابخانه لطفا فایل های ذیل را عینا مطابق با پایان نامه چاپی تهیه و به آدرس ecolib@ut.ac.ir ارسال نمایند.

  1. ورد کامل پایان نامه(مطابق با نسخه چاپی).
  2. ورد 15 صفحه اول پایان نامه ( از صفحه بسم الله تا 15 صفحه بعدی مطابق با نسخه چاپی).
  3. پی دی اف کامل پایان نامه.
  4. پی دی اف 15 صفحه اول پایان نامه (از صفحه بسم الله تا 15 صفحه بعدی مطابق با نسخه چاپی).
  5. فرم اصالت اثر تکمیل شده و صورتجلسه دفاع نیز باید در فایل ها ی پایان نامه باشد
  6. چکیده انگلیسی که در فایل ها قرار می گیرد  بر خلاف نسخه چاپی بدون امضا باشد

لازم به ذکر است..همچنین شماره های تماس جهت راهنمایی و پاسخگویی به سوالات در رابطه با فرآیند تسویه حساب با کتابخانه به شرح ذیل می باشد:

آقای تقی زاده:61118002

خانم روشندل: 61118012

خانم احمدی: 61118120

خانم کوچک زاده:61118123

در خصوص جریمه تاخیر کتاب  به اطلاع می رساند کتابخانه  به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از دریافت هرگونه وجه نقد معذور است. لذا دانشجویان  می بایستی مبلغ جریمه تاخیر کتاب خود را به شماره حساب اعلام شده در ذیل واریز و رسید مربوطه را به کتابخانه تحویل دهند یا به آدرس :ecolib@ut.ac.ir  ارسال نمایند.

شماره حساب دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی: ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

شناسه واریز: ۳۳۹۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۰۱۰۶۸

شماره شبا: IR830100004001070103006825

ساختار پایان نامة کارشناسی ارشد و رسالة دکتری

1. فرم زرکوب روی جلد به فارسی )طبق فرم پیوست(.
2. بسم الله
3.  صفحه عنوان
4.  صفحه اصالت اثرکه بایستی به وسیله دانشجو تکمیل و امضاء شود.
5. برگه تایید هیات داوران/صورتجلسه دفاع
6. تقدیم )اختیاری(
7. تشکر و قدردانی اختیاری(
8. چکیده حداکثر 300کلمه شامل کلمات کلیدی ، ترجیحاً در یک صفحه
9. فهرست مطالب 
10. فهرست علائم ونشانه ها
11. فهرست جداول در صورت وجود
12. فهرست نمودارها، عکسهاو نقشه ها درصـورت وجود
متن اصلی پایان نامه که شامل قسمتهای زیر می باشد:
1.مقدمه
2.مروری بر مطالعات انجام شده
3.فصلهای مربوط به کار اصلی تحقیق(در صورت نیاز)
4.نتایج ،بحث وپیشنهادات
5. فهرست منابع و مأخذ

6. پیوست ها ( درصورت وجود(
7.چکیده انگلیسی با امضای استاد راهنما: چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسـی و شامل کلمات کلیدی باشد.
8. صفحه عنوان انگلیسی
9. فرم زرکوب پشت جلد به انگلیسی
10.عطف جلد (عنوان پایان نامه ،نام نویسنده، ماه و سال دفاع)