اخبار

تسویه با کتابخانه دانشکده

تسویه با کتابخانه دانشکده


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت تسویه با کتابخانه همزمان با تحویل نسخ چاپی پایان نامه به کتاخانه لطفا فایل های ذیل را عینا مطابق با پایان نامه چاپی تهیه و به آدرس ecolib@ut.ac.ir ارسال نمایند.

  1. ورد کامل پایان نامه به صورت زیپ شده.
  2. ورد 15 صفحه اول پایان نامه به صورت زیپ شده ( از صفحه بسم الله تا 15 صفحه بعدی ).
  3. پی دی اف کامل پایان نامه.
  4. پی دی اف 15 صفحه اول پایان نامه (از صفحه بسم الله تا 15 صفحه بعدی).

لازم به ذکر است فرم اصالت اثر تکمیل شده و صورتجلسه دفاع نیز باید در فایل ها ی پایان نامه باشد. همچنین چکیده انگلیسی در نسخه چاپی امضای استاد راهنما را داشته باشد.همچنین شماره های تماس جهت راهنمایی و پاسخگویی به سوالات در رابطه با فرآیند تسویه حساب با کتابخانه به شرح ذیل می باشد:

آقای تقی زاده:61118002

خانم روشندل: 61118012

خانم احمدی: 61118120

خانم کوچک زاده:61118123

در خصوص جریمه تاخیر کتاب  به اطلاع می رساند کتابخانه  به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از دریافت هرگونه وجه نقد معذور است. لذا دانشجویان  می بایستی مبلغ جریمه تاخیر کتاب خود را به شماره حساب اعلام شده در ذیل واریز و رسید مربوطه را به کتابخانه تحویل دهند یا به آدرس :ecolib@ut.ac.ir  ارسال نمایند.

شماره حساب غیر قابل برداشت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نزد بانک ملت:  5225390691

شماره شناسه:  2201068068111

  شماره شبا: 370120000000005225390691 IR