تسویه حساب با کتابخانه مرکزی

تسویه حساب با کتابخانه مرکزی


 1.تحویل و تسویه پایان نامه ها به کتابخانه مرکزی

با توجه به استقبال دانشجویان و مزیت‌های عدم مراجعه حضوری جهت تسویه به کتابخانه مرکزی، مقرر گردید تسویه پایان نامه‌ی کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی، مطابق ایام اخیر، غیر حضوری و از طریق ایمیل به آدرس cthesis.lib@ut.ac.ir صورت پذیرد. لذا از کلیه همکاران محترم مستقر در کتابخانه ی دانشکده / ‏‬ پردیس خواهشمند است به دانشجویان به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند تا از مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی خودداری گردد.

مدارک و اطلاعاتی که لازم است توسط دانشجو ارسال گردد به شرح ذیل است:

- دو فایل متن کامل پایان نامه با فرمت word ( یا فرمت های استاندارد دیگر همچون latex ) و pdf مطابق شرایط از قبل اعلام شده، (اینجا). مواردی که مطابق با شرایط نباشد، به اطلاع رسانده تا نسبت به اصلاح اقدام گردد.

- شماره دانشجویی

- شماره رکورد (دانشکده فنی و علوم نیازی به این شماره ندارند و توسط دانشکده مکاتبه صورت می‌گیرد). در بقیه دانشکده‌ها شماره رکورد باید توسط کارشناس پایان نامه از سامانه استخراج و در اختیار دانشجو قرار گیرد.
تذکر:

  • فایل‌های پایان نامه می‌بایست نسخه پس از اصلاحات و کامل باشد و در صورت محرز شدن وجود نواقص در پایان نامه (حتی پس از تسویه دانشجو)، کتابخانه مرکزی می‌تواند درخواست توقف فارغ التحصیلی دانشجو را به آموزش دانشگاه اعلام نماید.
  • تسویه کتابخانه مرکزی پس از تسویه کتابخانه دانشکده صورت می‌گیرد، لذا دانشجویان گرامی می‌بایست ابتدا تسویه خود را در دانشکده کامل نمایند.

2. شماره های تماس کتابخانه مرکزی

شماره تلفن های ضروری و مورد نیاز کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت انجام امور تسویه دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

شماره تلفن تسویه حساب:  61112362 -61112843

شماره تلفن تسویه پایان نامه:  61112803

شماره تلفن تمدید امانت کتاب: 61112908

3. چارت تسویه حساب با کتابخانه مرکزی