تغییر در بازه زمانی حذف اضطراری

تغییر در بازه زمانی حذف اضطراری


به استحضار دانشجویان گرامی می رساند بازه زمانی حذف اضطراری از روز شنبه ۲۶ الی دوشنبه ۲۸ آذرماه به دوشنبه ۲۸ الی چهارشنبه ۳۰ آذرماه سال جاری موکول گردیده است