تفاهم همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه علوم وفناوری کره جنوبی

تفاهم همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه علوم وفناوری کره جنوبی


احتراما به پیوست متن امضا شده یاداشت تفاهم همکاری توسط جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی رئیس محترم  دانشگاه تهران و  دو یئو کیم رئیس دانشگاه علوم وفناوری پوهانگ Pohang University of Science and Technology  کره جنوبی موسوم به POSTECH  که از مراکز دانشگاهی مهم کشور مذکور می باشد جهت استحضار و بهره برداری تقدیم حضور می گردد. اساتید محترم و دانشجویان عزیز می توانند بر اساس این یاداشت تفاهم با دانشگاه مذکور مستقیما و یا از طریق معاونت  بین الملل مکاتبه و درخصوص برنامه های مختلف اعم از فرصت مطالعاتی ، انجام دوره های تحقیقاتی کوتاه و بلند مدت ،  مدرک مشترک ، انجام پروژه های تحقیقاتی ، تبادل استاد و دانشجو ، مشارکت در انتشار نشریات مشترک و غیره همکاری را با دانشگاه مذکور آغاز نمایند و معاونت بین الملل نیز بنوبه خود  در راستای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه آماده همکاری در تسهیل این ارتباط  و هرگونه مساعدت خواهد بود.

متن تفاهم نامه