اخبار

تقویم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه- آبان ۱۴۰۰

تقویم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه- آبان ۱۴۰۰


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری ساعت ۹ الی ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

روی پوستر و تقویم مراحل اجرایی انتخابات کلیک کنید.

۱- مطابق ماده ۵ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، هر دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته مرتبط با موضوع فعالیت انجمن می‌تواند به عضویت انجمن درآید و در آن انجمن به فعالیت بپردازد. امکان عضوگیری در هر انجمن علمی دانشجویی نیز تا ۹ مهر وجود دارد و بعد از آن امکان عضویت میسر نخواهد بود.

۲- ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی از بین اعضای انجمن در تاریخ ۱۰ تا ۲۰ مهرماه در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود.

۳- مطابق ماده ۱۳ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، شرایط نامزدهای شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی عبارتند از:

الف-اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه

ب- عضویت در انجمن

پ- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی

ت- معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از ۱۴ نباشد.

ث- داشتن سابقه دو نیمسال عضویت انجمنی در دوره تحصیل در دانشگاه

ج- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

چ- باقی ماندن دست کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو (برای دانشجویان کارشناسی حداکثر ترم ۸ و باقی ماندن دست کم ۲۴ واحد، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ترم ۴، مشروط به تعهد عدم دانش آموختگی تا پایان دوره و برای دانشجویان دکتری تخصصی حداکثر ترم ۸، مشروط به تعهد عدم فراغت از تحصیل تا پایان دوره)

ح-در مواردی که فرد محکومیت انضباطی منجر به صدور حکم غیر قطعی دارد، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.