اخبار

تقویم جلسات وبیناری هم اندیشی دانشجویان فعال در تشکلهای دانشجویی (انجمن‌های علمی، نشریات دانشجویی و کانون‌ها)

تقویم جلسات وبیناری هم اندیشی دانشجویان فعال در تشکلهای دانشجویی (انجمن‌های علمی، نشریات دانشجویی و کانون‌ها)


به اطلاع دانشجویان فعال در تشکل‌های دانشجویی می‌رساند جلسات وبیناری هم‌اندیشی دانشجویان فعال در تشکل‌های دانشجویی با حوزه اداره کل فرهنگی و اجتماعی در بهمن ماه مطابق تقویم جلسات (کلیک کنید) با مشخصات زیر برگزار می‌گردد.

 

سلسله وبینارهای هم اندیشی دانشجویان فعال در تشکل‌های دانشجویی با حوزه اداره کل فرهنگی فرهنگی و اجتماعی

 

زمان: دوشنبه ۶ بهمن، ساعت ۱۸-۱۹:۳۰

 

سامانه وبینار:http://vclas9.ut.ac.ir/cul2