تقویم سلسله وبینارهای هم اندیشی با اعضای تشکل‌های دانشجویی- شش ماهه دوم سال

تقویم سلسله وبینارهای هم اندیشی با اعضای تشکل‌های دانشجویی- شش ماهه دوم سال


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند سلسله وبینارهای هم اندیشی با اعضای تشکل‌های دانشجویی- شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با هدف بحث و تبادل نظر و بهره‌مندی از پیشنهادهای دانشجویان، در ۱۹ مهر، ۳ آبان، ۱ آذر، ۶ دی، ۴ بهمن و ۲ اسفند، ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ در سامانه vroom.ut.ac.ir/cul برگزار می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر به پیوند خبر مراجعه نمائید. ‌‌‌‌‌‌

پیوند خبر: cultural.ut.ac.ir/NewsDetails/193