تمدید تاریخ ثبت نام کاندید ها و روز انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

تمدید تاریخ ثبت نام کاندید ها و روز انتخابات انجمن های علمی دانشجویی


انتخابات سراسری همه‌ی انجمن‌های علمی‌‌‌دانشجویی دانشگاه و امکان عضویت دانشجویان

امکان کاندیداتوری دانشجویان جهت عضویت در شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تا پایان روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ تمدید شد.

✅ تاریخ انتخابات سراسری برای تمام انجمن‌های علمی‌دانشجویی دانشگاه تهران: یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

??انجمن‌های علمی دانشجویی به عنوان بزرگترین تشکل دانشجویی دانشگاه با هدف مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی تخصصی برای هر کدام از رشته‌های تحصیلی دانشگاه ایجاد شده است. کار ویژه اصلی فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، آموزش مهارت‌های تخصصی جهت آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به کسب و کار بعد از دانش‌آموختگی، ترویج علم و فناوری و کمک به تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و جامعه است.

??فعالین انجمن‌های علمی دانشجویی، علاوه بر کسب امتیاز نخبگی از بنیاد ملی نخبگان، دریافت گواهی معتبر فعالیت در انجمن‌های علمی‌دانشجویی جهت ارائه به مراکز مختلف و درج در رزومه و کارنامه فرهنگی دانشگاه، در طول فعالیت خود نیز مهارت‌هایی را کسب می‌کنند که تجربه نشان داده است اغلب به عنوان افرادی موفق وارد بازار کار و جامعه شده‌اند و در طول دوران تحصیل نیز از دانشجویان موفق و نخبه دانشگاه بوده‌اند. دلیل این امر، کسب مهارت‌های کار گروهی، ارتباط با شبکه‌های مختلف علمی و صنعتی کشور، تبدیل ایده به عمل، مدیریت رویداد، تفکر انتقادی و مهارت‌های ارتباطی است که در طول دوران فعالیت در انجمن‌های علمی دانشجویی، به صورت عملی بدست آورده‌اند.

??هر دانشجوی دانشگاه تهران می‌تواند به سه شکل از مزایای انجمن‌های علمی‌دانشجویی استفاده کند:

۱- استفاده از برنامه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی

۲- فعالیت و عضویت در شورای عمومی انجمن‌های علمی دانشجویی

۳- فعالیت و عضویت در شورای مرکزی یکی از انجمن‌های علمی‌دانشجویی متناسب با رشته تحصیلی خود (در رشته خود یا انجمن‌های بین رشته‌ای فعال).

Cultural.ut.ac.ir

(ورود به سامانه از طریق شناسه یکتا و ورود به بخش انجمن‌های علمی‌دانشجویی)

روی پوستر کلیک نمائید