تمدید ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۰

تمدید ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۰


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه تا تاریخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ تمدید گردید. برای دریافت اطلاعات بیشتر روی

آئین نامه جشنواره، https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/892c19e7197143ecbde5b12e8271b9a2

شیوه نامه، https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/0fe5440fe6884b89b65048e5c871facf

پوستر و متن فراخوان دانشگاه کلیک نمائید.