اخبار

ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98


جدول زمانبندی وام های دانشجویی

توجه: دانشجویان گرامی با توجه به این که در بازه زمانی اعلام شده یک یا دو لیست از هر نوع وام، جهت پرداخت، تأیید و بسته خواهد شد،  درخواست‌هایی که در روزهای آغازین بازه زمانی در سیستم ثبت گردد، در صورت صحت مدارک و مستندات، سریع‌تر پرداخت خواهد شد و با مشکلات احتمالی اتمام اعتبار یا بسته شدن سیستم مواجه نخواهند شد.