اخبار

جدول زمانبندی وام‌های تحصیلی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

جدول زمانبندی وام‌های تحصیلی نیمسال دوم ۹۹-۹۸


جدول زمانبندی وام‌های تحصیلی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

enlightenedدانشجویان گرامی توجه نمایند که درخواست وام می‌بایست در هر دو سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه و سیستم جامع گلستان ثبت گردد.