جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند در آئین نامه تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تغییراتی صورت گرفته است که قبل از درخواست وام و تسهیلات دیگر، مطالعه آنها ضروری می‌باشد. لذا با دقت موارد را مطالعه نموده تا از خسارت‌های احتمالی (مانند تنظیم مجدد سند تعهد محضری و…) جلوگیری به عمل آید.

پس از مطالعه دقیق آئین نامه، دستورالعمل‌ها و اینفوگراف های مربوطه، با مراجعه به جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی درخواست‌های خود را ثبت نمائید.

تاکید می‌گردد نسبت به ثبت دقیق درخواست‌ها (در هر دو سامانه سیستم جامع آموزش و پورتال دانشجویی) و مدارک مورد نیاز دقت کافی به عمل آید. در غیر این صورت تخصیص وام غیرممکن خواهد بود.

شایان ذکر است دانشجویان گرامی می‌توانند آئین نامه جدید و جدول مبالغ وام‌های دانشجویی را از سایت www.swf.ir قسمت بخشنامه‌ها - سال ۹۹ - بخشنامه پرداخت وام و تسهیلات ۹۹، تهیه و مطالعه نمایند.

  لطفا روی عبارت فایلهای لازم جهت وام  کلیک کنید.