جذب دانشجویان ورزشکار در تیم‌های ورزشی دانشگاه

جذب دانشجویان ورزشکار در تیم‌های ورزشی دانشگاه


دانشجویان علاقه مند عضویت در تیم‌های ورزشی دانشگاه می‌توانند ضمن مطالعه اطلاعیه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران (کلیک نمائید) جهت ثبت نام در رشته های مورد نظر با شماره‌های مربوطه تماس حاصل نمایند.