جذب فارغ التحصیل رتبه ۱-۳ در اداره برق خراسان رضوی

جذب فارغ التحصیل رتبه ۱-۳ در اداره برق خراسان رضوی


 

فارغ التحصیلان رتبه 1-3 و بومی علاقمند به جدب اداره برق خراسان هستند به اموزش مراجعه نمایند.