اخبار

جشنواره کرونا و رسانه

جشنواره کرونا و رسانه


معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می‌کند:

جشنواره "ویژه نامه کرونا و رسانه" با هدف آگاهی بخشی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای دانشجویان سراسر کشور.

 پوستر برنامه