جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۹۸

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۹۸


جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۹۸ دانشکده اقتصاد در تاریخ یازدهم تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.