اخبار

جلسه تودیع و معارفه- دکتر عباسی نژاد (رئیس سابق) و دکتر سوری (رئیس جدید)

جلسه تودیع و معارفه- دکتر عباسی نژاد (رئیس سابق) و دکتر سوری (رئیس جدید)


جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید و رئیس سابق دانشکده اقتصاد با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه- جناب آقای دکتر حسینی، رئیس پردیس دانشکده­های فنی، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  و اعضای هیات علمی دانشکده، در روز دوشنبه مورخ 5/8/1399 برگزار گردید. در این جلسه دکتر عباسی نژاد ضمن ارایه گزارشی از عملکرد دوره مدیریت خودشان در خصوص جذب اعضای هئیت علمی، اجرای قوانین و مقررات دانشگاه، هماهنگی بین اعضای هیئت علمی و کارکنان، و حفظ شأن دانشکده اقتصاد در سطح دانشگاه و در سطح کشور ارایه دادند. عملکرد ایشان در دوره مدیریت­شان به گونه­ ای بوده که تایید، تقدیر و تشکر ریاست محترم دانشگاه را به همراه داشته است. در ادامه جلسه، دکتر سوری ب­عنوان رئیس جدید دانشکده در خصوص ادامه فعالیت­های دانشکده بر اساس تجارب گذشته و با همکاری و هماهنگی اساتید محترم، در راستای ارتقای جایگاه دانشکده تاکید فرمودند. دکتر حسینی معاون محترم دانشگاه ضمن تاکید بر نقش و جایگاه دانشکده اقتصاد در سطح دانشگاه و در خصوص حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، همکاری و همراستایی دانشکده در دستیابی به استراتژی نسل چهارم شدن دانشگاه را مورد تاکید قرار دادند. آقای دکتر طبیب­ نیا به نمایندگی از اساتید دانشکده و خانم دکتر حجازی به نمایندگی از کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری، به شایستگی­ها، توانمندی­ها و تلاش­های ارزشمند دکتر عباسی نژاد در دوره مسئولیت­شان در دانشگاه و در دانشکده و همچنین در کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری اشاره نموده و از زحمات بی­دریغ ایشان تقدیر نمودند. در پایان جلسه، اساتید دانشکده با تقدیم هدیه­ ای از زحمات ارزشمند دکتر عباسی ­نژاد در دوره فعالیت­شان تقدیر و تشکر کرده و برای دکتر سوری، آرزوی موفقیت در مدیریت دانشکده را خواستار شدند.