جلسه شورای معاونین فرهنگی دانشگاه

جلسه شورای معاونین فرهنگی دانشگاه


 

جلسه شورای معاونین فرهنگی دانشگاه در تاریخ ۱۶/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ با حضور آقای دکتر شهبازی در دانشکده اقتصاد برگزار شد.