اخبار

حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد-دانشگاه تهران

حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد-دانشگاه تهران


دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، به استناد آیین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارند به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات دانشجو می‌پذیرد. لذا ضمن ارسال اطلاعیه پذیرش به همراه کاربرگ‌ها و فرم تقاضا (فرم پرتال سازمان سنجش)، ضروری است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان رسانیده شود تا به منظور مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۳/۱۵ نسبت به ارائه فرم تکمیل شده تقاضا اقدام نمایند. سپس پردیس / دانشکده‌ها با رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه و اجرای دقیق آیین نامه‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نتیجه نهایی را در کاربرگ‌های پیوست درج و به همراه صورتجلسه گروه و شورای آموزشی، طی نامه رسمی توسط معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده حداکثر تا تاریخ ۱۵/٤/۹۵ به این اداره کل ارسال نمایند. بدیهی است پس از معرفی واجدین شرایط از سوی پردیس / دانشکده‌ها و کنترل نهایی توسط این اداره کل، قطعی شدن پذیرش و ثبت نام هر یک از منتخبین منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور و اعلام نتایج در پرتال آن سازمان و همچنین تایید صلاحیت عمومی معرفی شدگان از سوی هسته گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

خاطرنشان می‌سازد با توجه به محدودیت زمانی و بسته شدن پرتال سازمان سنجش در تاریخ ۹۵/۰۵/۳۰ نسبت به اعلام اسامی در تاریخ تعیین شده (۱۵/۴/۹۵) اقدام لازم صورت پذیرد در غیر این صورت مدارک و اسامی ارسال شده از سوی پردیس / دانشکده‌ها پس از تاریخ تعیین شده قابل بررسی نبوده و به نتایج اعلام شده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فرم تقاضا

شیوه نامه پذیرش

کاربرگها