درخصوص استعداد درخشان-دانشکده مطالعات جهان

درخصوص استعداد درخشان-دانشکده مطالعات جهان


نامه وارده در خصوص پذیرش استعداد درخشان-دانشکده مطالعات جهان

با سلام

با توجه به فراخوان استعداد درخشان دکتری دانشگاه تهران، خواهشمند است پذیرش در رشته‌های دانشکده مطالعات جهان به دلیل میان رشته‌ای بودن آن به نحو مقتضی به دانشجویان آن دانشکده اطلاع رسانی شود. با سپاس