درخواست خوابگاه متأهلین

درخواست خوابگاه متأهلین


پیرو نامة شمارة ۹۷۴۰۷۱۰ در تاریخ ۲۷/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ کوی دانشگاه در خصوص فراخوان شمارة یک به اطلاع می‌رساند دانشجویان روزانۀ غیربومی واجد شرایط (در مقطع دکتری و کارشناسی ورودی سال ۱۴۰۱ به بعد و در مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۲) که دانشکدۀ محل تحصیل آنها در شهر تهران قرار دارد، با توجه به شیوه‌نامۀ اسکان خوابگاه در خوابگاه‌های متأهلین (دریافت از سایت کوی) می‌توانند حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با مراجعه به پیشخوان خدمت سامانۀ خوابگاهی به آدرس dorm.ut.ac.ir ثبت‌نام کنند.

ثبت‌نام فقط از طریق سامانه صورت می‌گیرد.