اخبار

درخواست وام ضروری دانشجویان روزانه

درخواست وام ضروری دانشجویان روزانه


با توجه به اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص وام ضروری، به اطلاع می‌رساند دانشجویان متقاضی وام برای خرید لپ تاپ و همچنین دانشجویانی که در ترم‌های تحصیلی گذشته از وام ضروری با رویداد لوازم کمک آموزشی بهره مند شده‌اند، می‌توانند با ارائه فاکتور جدید خرید لپ تاپ و با رویداد (تشخیص رئیس صندوق رفاه) درخواست وام بدهند. دانشجویان متقاضی نسبت رعایت زمانبندی اعلام شده، ثبت دقیق درخواست‌ها و مدارک دقت لازم به عمل آورند.