اخبار

درس اختیاری مشترک"شناخت محیط زیست"

درس اختیاری مشترک"شناخت محیط زیست"


به استحضار می رساند درس اختیاری مشترک"شناخت محیط زیست" به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۵ به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی به صورت الکترونیکی با جزییات زیر در سامانه جامع آموزش برای نیمسال ۴۰۰۱ ارائه شده است.

زمان برگزاری کلاس درس: سه شنبه ساعت ۳۰/‏۱۷‬ -۰‏۳/‏۱۵

تاریخ برگزاری امتحان: پنج شنبه ۰۷/۱۱/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۵-۱۳

استاد محترم درس: سرکار خانم دکتر شراره پورابراهیم آبادی