اخبار

در خصوص تمدید سنوات مقطع کارشناسی

در خصوص تمدید سنوات مقطع کارشناسی


اطلاعیه

در خصوص تمدید سنوات مقطع کارشناسی برای نیمسال 992 به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی نیاز نیست در سامانه گلستان درخواست تمدید سنوات بدهند، از طریق ایمیل به خانم حیدری(aheidari71@ut.ac.ir ) اقدام نمایند.

 

آموزش 2/10/99