دستورالعمل اجرایی تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

دستورالعمل اجرایی تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا


عطف به شیوه نامه بند ۷ جلسه مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ شورای آموزشی دانشگاه در خصوص متقاضیان تغییر رشته از طریق آئین نامه دانشجویان ساعی و کوشا، به استحضار می‌رساند تقاضای تغییر رشته دانشجویان از طریق آئین نامه پیوست، صرفاَ ورودی‌های ۱۴۰۰ به شرط گذراندن ۳۶ واحد تحصیلی در مجموع دو نیمسال تحصیلی (نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) با رعایت ۷۰٪ واحدهای تخصصی و سایر موارد شیوه نامه مذکور مورد بررسی و اقدام لازم قرار خواهد گرفت.

به پیوست فرم تقاضا و آئین نامه فوق جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. لازم است مدارک و مستندات حداکثر تا تاریخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ پس از تأیید و اعلام نظر پردیس / ‏‬ دانشکده‌های مبدا و مقصد به این دفتر ارسال گردد.

- از پذیرش و ارسال مدارک افراد خارج از آئین نامه جدا خودداری گردد.

- مکاتبات اداری و اعلام نظر گروه‌های آموزشی مبدا و مقصد توسط اداره آموزش و بدون دخالت و حضور دانشجویان صورت گیرد.

- گروه‌های آموزشی تا سقف ۵% ورودی سال ۱۴۰۰ (کد رشته محل) نسبت به پذیرش داوطلبان اقدام نمایند.