اخبار

دستورالعمل آموزشی دانشگاه تهران ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

دستورالعمل آموزشی دانشگاه تهران ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398


 

باسمه تعالی

دستورالعمل آموزشی دانشگاه تهران ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

 

- سقف تعداد دروس قابل ارائه در مقطع کارشناسی از طریق" معرفی به استاد" تا سه درس امکان پذیر است.

- برای دانشجویان کارشناسی حذف اضطراری سه درس و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حذف اضطراری یک درس تا دو هفته قبل از امتحان امکان پذیر است.

- حذف ترم "با احتساب در سنوات" تحصیلی مطابق با مقررات آموزشی دانشگاه بلامانع است.در این صورت دانشجویی که درخواست حذف ترم با احتساب در سنوات را دارد باید تقاضای خود را تا پایان اردیبهشت ماه 99 از طریق پست الکترونیکی به پردیس / دانشکده مربوط ارائه کند. حذف ترم "بدون احتساب در سنوات" با درخواست دانشجو و ارائه مدارک و مستنداتی که از طریق پست الکترونیکی مذکور ارسال می گردد با تایید کمیسیون مواد خاص دانشگاه امکان پذیر است.

-حذف ترم برای دانشجویانی که در سنوات اضافی و ارفاقی در حال تحصیل هستند مجاز نیست اما دانشجویانی که به دلایلی خارج از اراده خود نتواسته اند از این فرصت استفاده کنند درخواست خود را بهمراه مدارک و مستندات لازم از طریق پست الکترونیکی ارسال نمایند پس از بررسی و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه حذف ترم برای این دانشجویان نیز قابل انجام است.

-برگزاری امتحانات میان ترم اختیاری است توصیه می شود اعضای محترم هیات علمی با ارزیابی های مستمر آموزشی به صورت غیر حضوری و با ارائه تمرین و تکالیف درسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان را مورد ارزیابی قرار دهند.

- دانشجویان شهریه پرداز در صورت حذف درس و یا نیمسال به دلیل موجه به میزان مبلغ شهریه پرداختی بابت حذف دروس یا تمام ترم بستانکار خواهند شد.

- دانشجویان در طول مدت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور در دانشگاه امور اداری خود را از طریق سامانه و یا پست الکترونیکی پردیس / دانشکده پیگیری نمایند.

- پیشنهاد پروپوزال پایان نامه / رساله از طریق سامانه جامع آموزش قابل ارسال است. گروه دانشکده پروپوزال دانشجو را بررسی و تصمیم گیری نمایند.

- آزمون جامع دانشجویان دکتری بعد از آغاز آموزش حضوری برگزار خواهد شد. دانشجویانی که نمره زبان را تا زمان برگزاری آزمون جامع احراز نکرده اند می توانند در آزمون جامع بعدی که در آبان ماه برگزار می شود شرکت نمایند.

- در خصوص دفاع  در مدت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه جلسه دفاع از پایان نامه / رساله با تایید استاد راهنما و هیات داوران و با رعایت شرایط اعلام شده به صورت مجازی (الکترونیکی)قابل برگزاری و امضا هیات داوران به صورت الکترونیکی پذیرفته است.

دانشجویانی که در نیمسال قبل تا پایان سال 98 مجاز به دفاع از پایان نامه / رساله خود بوده نتوانستند به دلیل وضع موجود دفاع نمایند تا 31/6/99 با ایجاد سرترم و بدون پرداخت شهریه مجاز به دفاع هستند.

- همه دانشجویانی که برای دفاع از پایان نامه / رساله خود در ترم جاری برنامه ریزی کرده اند می توانند تا 30/7/1399 دفاع کنند.