دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال1401

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال1401


ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان محترم، به پیوست دستورالعمل ثبت نام شماره ۴۴۲۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ سازمان سنجش آموزش کشور، در خصوص پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ دانشگاه تهران، به همراه راهنمای ثبت نام الکترونیکی (غیرحضوری) و حضوری و ضمائم مربوط جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

از آنجا که رعایت دقیق مقررات و دستور العمل ثبت نام دارای اهمیت و حساسیت فراوانی می‌باشد، نسبت به مطالعه دقیق مفاد دستور العمل ثبت نام و راهنمای ثبت نام اقدام نمایند.

بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی و سایر واحدهای مربوط، ثبت نام پذیرفته شدگان از طریق ورود به سامانه reg.ut.ac.ir انجام می‌پذیرد و پیش بینی‌های لازم به منظور ساده سازی مراحل، دستیابی سریع به مقررات و نکات مهم و اطلاع رسانی الکترونیکی در مراحل ثبت نام، برنامه ریزی شده است.‌‌‌‌‌‌‌

یادآوری نکات مهم:

- دانش آموختگان قطعی سال‌های قبل با فرم معدل سازمان سنجش آموزش کشور نمی‌توانند ثبت نام نمایند و باید مدرک معتبر (طبق دستورالعمل) ارائه نمایند.

- بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای منتخب دانشگاه تشکیل پرونده فیزیکی واخذ مدارک شناسایی (شامل؛ تصویر کارت ملی و شناسنامه و عکس و غیره) به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

- مدارک تحصیلی و اصل نامه‌های اداری اخذ شده باید در فرصت مقتضی در ««زونکن ویژه مدارک ثبت نام»» لازم است نگهداری شود.

- دانشجویان سال آخر و دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۸۶‬ به بعد فارغ التحصیل شده‌اند در صورتی که معدل مدرک کارشناسی آنان کمتر از ۱۲ باشد مجاز به ثبت نام نمی‌باشند.

- دانش آموختگان قطعی سال‌های قبل با فرم معدل سازمان سنجش آموزش کشور نمی‌توانند ثبت نام نمایند و باید مدرک معتبر (طبق دستورالعمل) ارائه نمایند. در خصوص آن دسته از نو دانشجویانی که طبق دستورالعمل مجاز به ثبت نام با ارائه فرم مخصوص میانگین دانشجوی سال آخر در ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) و حضوری می باشند، لازم است کارشناسان محترم در سامانه جامع آموزش در باکس مربوط به پذیرش نهایی درآیتم مربوط به فرم میانگین معدل "دریافت شده" ثبت نمایند پس از تایید نهایی از طریق گزارش ۲۲۱ فهرست دانشجویانی که دارای مدرک تحویل شده فوق که دارای کد ۱۹۹ می باشد را از سیستم استخراج و تا پایان نیمسال ۱-۱۴۰۱ اصل گواهی موقت مقطع قبلی را از دانشجویان اخذ و در پرونده الکترونیکی بارگذاری نمایند.

- ثبت نام کارکنان دولت، پرسنل و شاغلین نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه پاسداران انقلا ب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی و… باید با ارائه نامه موافقت با ادامه تحصیل بدون قید وشرط وطبق مقررات مربوط انجام شود. اصل نامه‌های ارائه شده توسط پذیرفته شدگان در رابطه با موارد مختلف (شامل؛ بورسیه، حوزه علمیه، نظام وظیفه، ترخیص از خدمت نظام و…) درزمان ثبت نام حضوری اخذ گردد.

-به پذیرفته شدگان جدیدالورود مشمول خدمت نظام وظیفه اطلاع رسانی و راهنمایی گردد، که آنان موظف هستند بلافاصله پس از ثبت نام ،جهت درخواست معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به سامانه وظیفه عمومی ناجا(epolice.ir) قسمت خدمات وظیفه عمومی خدمات اینترنتی وظیفه عمومی مراجعه نمایند. (لازم است در خصوص درج کد ۶ رقمی نام دانشگاه – پردیس / دانشکدگان / دانشکده محل تحصیل و رشته در سامانه مذکور دقت شود و کد ۶ رقمی از جدول پیوست استخراج شود). ثبت نام دانشجوی مشمول خدمت نظام وظیفه در نیمسال بعدی منوط به وصول معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا می باشد.

-لازم است کارشناسان محترم از «طریق پردازش دانشجو» ← پذیرش غیر حضوری ← استعلام ← استعلام اطلاعات دانشجو ← در خصوص لینک های استعلام اطلاعات ثبت احوال ← دریافت عکس ← استعلام نظام وظیفه و استعلام سوابق تحصیلی وزارت علوم تحقیقات وفناوری را از طریق پردازش ۲۰۶۷۰ اقدام نمایند.

- پس از چاپ کارتهای دانشجویی توسط امور دانشجویی دانشگاه، مراتب جهت تحویل کارتها، از طریق امور مذکور اطلاع رسانی خواهد شد.

- لازم است اطلاعات خواسته شده در جدول مغایرت معدل (پیوست) طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور تکمیل و تا تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷ جهت ثبت در سامانه آن سازمان به این اداره کل ارسال گردد.
راهنمای_ثبت_نام_ارشد_سال_1401

نکات_مهم_کارشناسی_ارشد_سال1401