دفترچه تلفن

دفترچه تلفن


شماره تلفنهای داخلی و مستقیم هیأت علمی و واحدهای دانشکده اقتصاد

هر یک از تلفن های داخلی دانشکده،ابتدا شماره 6111 و در ادامه شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید. در این صورت مستقیما به داخلی مورد نظر وصل خواهید شد. برای مثال با گرفتن شماره 61118022 ، مستقیما به دفتر ریاست دانشکده (8022) وصل خواهید شد.

تلفن گویا :      4 88634001

شماره تلفنهای داخلی و مستقیم هیأت علمی و واحدهای دانشکده اقتصاد

ردیف

نام اساتید

داخلی

مستقیم

 

ردیف

نام اساتید

داخلی
مستقیم
1
دکتر ابریشمی
8090
88004729

21

دکتر کمیجانی

8056
88334106

2

دکتر احمدیان

8074
88002394

22

دکتر گرجی

8061
88004278

3

دکتر اصفهانیان

8062
88002150

23

دکتر نادران

8079
88000946

4

دکتر اوریویی

8072
 

24

دکتر متوسلی

8058
-

5

دکتر برخورداری

8052
-

25

دکتر مهدوی

8100
88003972

6

دکتر بهرادمهر

8060
-
26
دکتر ماجد

8089

88002475

7

دکتر توحیدی نیا

8078
-

27

دکتر مهرآرا

8057

88004486

8

دکتر جبل‏عاملی

8137
88003107

28

دکتر مشهدی احمد

8054

-

9

دکتر خلیلی‌عراقی

8081
88005044

29

دکتر محسنی چراغلو

8107
88005118

10

دکتر دهقانی

8073
88334952
30
دکتر   ناجی
8080

-

11

دکتر رحمانی

8044
88001810

31

دکتر همتی

8075
 

12

دکتر رحیمی‌بروجردی

8070
88004036

 

 

 
 
13
دکتر رهبر

8063

88002815

 

 

 
 
14
دکتر سبحانی

8055

88004608

 
 
 
 

15

دکتر سوری

8086
-

 

 

 

 

16

دکتر شیوا

8089
88029138

 

 

 

 

17

دکتر طیب‌نیا

8069

88001563

 

 

 
 

18

دکتر عبدلی

8071
-

 

 

 

 

19

دکتر عبادی

8082
88005107

 

 

 

 

20

دکتر عباسی‌نژاد

8077
88004860
 
 

 

 

نام واحد

داخلی

مستقیم

فاکس

ریاست معاونت های اداری و مالی وپژوهشی

8022-8015

88630106-88633744

88632472

کارشناس پژوهش

8040

-

-

معاونت های آموزشی و دانشجویی

8142-8065

88029007

-

کارشناسان آموزش

8103-8113-8102-8104

88632473

-

کارشناسان امور دانشجویی

8129-8141-8039

88016019

-

کتابخانه

8002-8012-8016

88026422

-

موسسه

8118-8111-8068

88634005-88026421

88334105

دفاتر مجلات فارسی----- لاتین

8117-----8033

88026415

88029038

امور اداری

8182

88636033

-

حسابداری----- کارپردازی

8029-----8087-8131

88632471

88029003

مرکز کامپیوتر

8098-8088

88026423

-

سلف اساتید

8076

-

-

تأسیسات

8005

-

-

روابط عمومی

88633744

-

-

دبیرخانه ------ بایگانی

8018-----8037-8027

88029006

-

نگهبانی

8091-8001

-

-