دوره‌های آموزشی آموزشگاه مجازی یاریگران زندگی

دوره‌های آموزشی آموزشگاه مجازی یاریگران زندگی


به اطلاع دانشگاهیان محترم می‌رساند اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه" آموزش مجازی یاریگران زندگی" با هدف مهارت افزایی و توسعه آگاهی‌های عمومی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی راه اندازی نموده است. جهت بهره برداری و اطلاعات بیشتر در خصوص این سامانه به وبگاه www.lhlms.ir مراجعه نمائید.