اخبار

دومین همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران

دومین همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران


مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «دومین همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران» را در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ برگزار می‌کند. دانشگاهیان ارجمند برای اطلاعات بیشتر به سامانه iscs.ac.ir مراجعه نماید.

پوستر برنامه