اخبار

دکتر سوری

دکتر علی سوری

  • مرتبه علمی:دانشیار
  • تخصص  اقتصاد کلان- اقتصاد ریاضی- اقتصاد سنجی:
  • تلفن:
  • پست الکترونیک:alisouri@ut.ac.ir
  • ادامه اطلاعات...
  • رزومه