دکتر سوری

دکتر سوری


دکتر علی سوری

  • مرتبه علمی:دانشیار

  • تخصص  اقتصاد کلان- اقتصاد ریاضی- اقتصاد سنجی:

  • تلفن:61118086

  • پست الکترونیک:alisouri@ut.ac.ir

  • رزومه