روال و شرایط جدید وام های صندوق رفاه دانشجویان

روال و شرایط جدید وام های صندوق رفاه دانشجویان


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از نیمسال جاری متقاضیان وام های دانشجویی صندوق رفاه علاوه بر ثبت درخواست در سامانه گلستان می بایست از پانزدهم مهر ماه نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیز اقدام نمایند و چنانچه فقط در یکی از سامانه ها، درخواست وام را ثبت نمایند از دریافت وام محروم می شوند.