زمان آغاز کلاس های نیمسال نخست سال تحصیلی 1402- 1403

زمان آغاز کلاس های نیمسال نخست سال تحصیلی 1402- 1403


پیرو مباحث طرح شده در جلسه اخیر شورای آموزشی دانشگاه یادآوری می شود زمان آغاز کلاس های نیمسال نخست سال تحصیلی 1402- 1403 روز دوشنبه سوم مهرماه 1402 می باشد