اخبار

زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد


به استحضار می‌رساند: با توجه به تراکم جلسات دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در شهریور ماه هر سال که سبب افت کیفیت جلسات دفاع و به وجود آمدن اشکالات در فرایند دفاع می‌گردد و همچنین اشکالات متعددی که برای  ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکتری به وجود  می آید، بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ شورای آموزشی مقرر گردید تاریخ دفاع دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 31/تیرماه هر سال تعیین گردد.