سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر_ ۱۴۰۰

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر_ ۱۴۰۰


به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر گرامی می‌رساند سامانه نقل و انتقال از روز چهارشنبه مورخ ۱۰/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ لغایت ۳۰/‏۰۹/‏۱۴۰۰ جهت ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط متقاضی‬ انتقال و میهمانی برای مقطع کارشناسی ورودی‌های سال ۱۴۰۰ و ماقبل فعال می‌باشد.

با توجه به این که امکان بررسی درخواست‌های خارج از سامانه وجود ندارد، متقاضیان انتقال و یا میهمانی با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان (portal.saorg.ir) نسبت به ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری اقدام و نتیجه بررسی را در زمان مقرر از طریق همان سایت مشاهده نمایند.