اخبار

سخنرانی آقای پیتر درولاک دبیر سیاسی و مدیر کل وزارتی وزارت امور خارجه جمهوری چک در دانشکده اقتصاد

به استحضار می رساند آقای "پیتر درولاک" دبیر سیاسی و مدیر کل وزارتی وزارت امور خارجه جمهوری چک ، در روز سه شنبه 4/8/95 ساعت 13 تا 15 در محل سالن جدید دانشکده واقع در ساختمان موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی سخنرانی خواهند داشت.

از کلیه اساتید و دانشجویان دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند.