اخبار

سخنرانی خانم دکتر کوثر یوسفی

جلسه ی سخنرانی خانم دکتر کوثر یوسفی در دانشکده اقتصاد با عنوان " چانه زنی سه نفره و تکلیف بیمه گذار به مصالحه: مدل ساختاری و شواهدی از خطای پزشکی " سه شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۵ ساعت ۱۳ الی ۱۵ درسالن شورا تشکیل شد.