اخبار

سخنرانی دکتر شاپورمحمدی در دانشکده اقتصاد

 سخنرانی آقای دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در خصوص "جایگاه رشته اقتصاد در بازار سرمایه" روز دوشنبه مورخ 96/8/14 در سالن جوزی دانشکده از ساعت 13 الی 14/30برگزارگردید.