اخبار

سلسله وبینارهای "از ایده تا عمل" ویژه دانشجویان

سلسله وبینارهای "از ایده تا عمل" ویژه دانشجویان


مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان معاونت فرهنگی و اجتماعی، سلسله وبینارهای از ایده تا عمل را با هدف آشنایی دانشجویان با اصول ایده‌پردازی، تبدیل ایده به کالا یا خدمات و آشنایی با اصول ایجاد کسب و کار، مطابق برنامه زیر برگزار می‌کند:

‌‌‌‌‌‌

سامانه وبینار: https://vroom.ut.ac.ir/cul2

برنامه و زمانبندی (کلیک کنید)

لینک خبر: