اخبار

سمینار آقای دکتر یولیان امامی نمینی از مدرسه‌ی اقتصادی اراسموس کشور هلند

سمینار آقای دکتر یولیان امامی نمینی از مدرسه‌ی اقتصادی اراسموس کشور هلند

  • عنوان:

  International trade and labor market discrimination: aggregate productivity, firm composition and income distribution               

  • زمان: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۰
  • مکان: دانشکده‌ی اقتصاد - سالن اجتماعات شماره‌ی ۲ (ساختمان مؤسسه)