شرایط جدید پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر_ ۱۴۰۱

شرایط جدید پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر_ ۱۴۰۱


دانشجویان شاهد و ایثارگر گرامی جهت اطلاع از شرایط جدید پرداخت کمک هزینه شهریه در سال ۱۴۰۱ آئین نامه را از اینجا دریافت و مطالعه نمائید.