اخبار

ششمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران

ششمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران


ششمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران، در خرداد ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌گردد.

اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه تهران می‌توانند بر اساس آیین نامه پیوست مربوط (‌انتخاب مولفان و مترجمان برتر بین‌المللی- بخش کتاب، مولفان برتر بین‌المللی - بخش مقاله، انتخاب اعضای هیئت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین‌المللی، انتخاب برترین‌های بین‌الملل  ۱% دانشمندان برتر جهان - اعضای هیات علمی که در چاپ مقالات خود به عنوان پیشقراولان علمی جهانی در گرایش خود شناخته شده‌اند - اعضای هیات علمی که مقالاتی با ویژگی High Priority (Fast Breaking Papers) ارائه نموده‌اند، موفق‌ترین عضو هیات علمی اعزامی به فرصت مطالعاتی / ماموریت پژوهشی و یا آموزشی، دانشجویان برتر بین‌الملل، فعال‌ترین پردیس / دانشکده / نهاد و پرسنل در حوزه بین‌الملل) در صورت دارا بودن شرایط لازم در آئین‌نامه پیوست، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط، اقدام و مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹۴/۱۱/۲۰    به مشاورین بین‌الملل دانشکده / پردیس ارسال شود. پس از انتخاب افراد واجدالشرایط و ارزیابی وامتیازدهی اولیه، درشورای بین‌الملل پردیس / دانشکده مستندات توسط مشاورین بین‌الملل واحدها حداکثر تا تاریخ  ۳۹۴/۱۱/۳۰ به معاونت بین‌الملل جهت بررسی به معاونت ارسال گردد. لازم به ذکر می‌باشد مدارک ارسالی الزاما" با تائید ریاست محترم دانشکده / پردیس ویا مشاور محترم بین‌الملل به همراه صورتجلسه شورای بین‌الملل ارسال گردد.

 مدارک لازم:

۱- تکمیل فرم برترین‌ها به همراه مستندات

۲- صورتجلسه شورای بین الملل دانشکده

 

پیوست:

1.آیین نامه

2.فرم انتخاب برترین پردیس

3.فرم انتخاب برترین اعضای هیات علمی

4.فرم انتخاب برترین دانشجو