شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1402- 1401

شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1402- 1401


پیرو بخشنامه شماره ۲۷۵۹۹۸/‏۳/‏۱۲۲‬ مورخ ۰۴/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ ضمن‬ پیوست جداول شهریه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی  ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، صرفا برای نیمسال اول وفق مصوبه مورخ ۱۲/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ هیات رئیسه‬ محترم دانشگاه و نیز ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل از نیمسال دوم 1401-1402 به بعد، جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

جهت دانلود جدول شماره 1 اینجا کلیک فرمایید

جهت دانلود جدول شماره 2 اینجا کلیک فرمایید