طرح حفاظت از دستاوردهای فناورانه (فن تز) - کانون مدیریت دارایی‌های فکری (کانون پتنت)

طرح حفاظت از دستاوردهای فناورانه (فن تز) - کانون مدیریت دارایی‌های فکری (کانون پتنت)


طرح حفاظت از دستاوردهای فناورانه (فن تز) - کانون مدیریت دارایی‌های فکری (کانون پتنت)


 

برنامه فن تز با هدف فرهنگ‌سازی و ارزش‌آفرینی از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های جهت‌ساز و با خروجی‌های قابل ثبت در مراجع بین‌المللی و معتبر، به عنوان یک رویداد حمایتی برگزار خواهد شد. چشم‌انداز این مسیر، حمایت از ثبت اختراعات و کمک به فرآیند توسعه فناوری، ترویج و تجاری سازی پایان‌نامه‌های حوزه فناوری‌های راهبردی است.این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که پایان‌نامه‌های مستعد و دارای قابلیت فناورانه، با اهداف رویداد با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و نهادهای حامی و بازیگران فعال اکوسیستم نوآوری مسیر ارزش‌آفرینی را طی کنند.

طرح حفاظت از دستاوردهای فناورانه (فن تز)

 

۱- اهداف برنامه

· حفاظت از دستاوردهای فناورانه دانشجویان

· ترویج انجام پایان‌نامه‌ها در حیطه فناوری‌های جهت‌ساز

· کمک به توسعه فناوری و تجاری‌سازی پایان‌نامه‌های مستعد

 

۲- مخاطبان:

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای که از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند.

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که از پروپزال خود دفاع کرده‌اند.

پژوهشگران مقطع پسا دکتری که مقاله منتشر ننموده‌اند.

تبصره ۱: تمامی مخاطبان تا زمان انجام اتمام ارزیابی‌های برنامه فن تز باید موضوع پایان نامه خود را افشاء عمومی نکرده باشند.

تبصره ۲: انتشار مقاله، چکیده پایان نامه و پوستر، شرکت در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها از مصادیق افشاء عمومی است. مقاله منتشر نشده و در حال داوری مشمول این تبصره نیست.

 

۳- حیطه‌های برنامه:

کلیه حیطه‌های فناورانه که طی آن محصول یا فرآیند جدیدی توسعه داده شده است با اولویت فناوری‌های جهت‌ساز آینده از قبیل بخش‌های زیر مشمول دامنه این برنامه است.

فناوری نانو و میکرو، زیست فناوری، پزشکی دقیق، علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته، اپتیک و کوانتوم، اتصال پذیری و ارتباطات، هوش مصنوعی و دیجیتال و رباتیک، علوم و فناوری‌های شناختی، حوزه آب و انرژی و محیط زیست، حمل و نقل، گیاهان دارویی و طب سنتی

 

۴- شرایط شرکت در فن‌تز

طرح‌هایی که شرایط زیر را داشته باشند می‌توانند برای شرکت در این برنامه درخواست ارسال نمایند.

· موضوع مستخرج از رساله / پایان نامه با اولویت فناوری‌های راهبردی و کلیدی باشد.

· شامل فرآورده یا فرآیند موضوع اختراع (جدید، دارای گام ابتکاری و قابلیت کاربرد صنعتی) باشد.

· حداقل تا مرحله دستیابی به نتایج اولیه شرایط احراز اختراع (TRL3 به بالا) پیشرفت کرده باشد.

 

· مقاله چاپ شده از موضوع پایان نامه (یا هر گونه خود افشایی) دیگری نداشته باشد. سابمیت مقاله با شرط عدم انتشار تا زمان پذیرش و فایلینگ اختراع مورد قبول است.

اطلاعات تکمیلی